ERGİTME

ÜRETİM SÜREÇLERİ

Döküm prosesinde kullanılacak hammadde tipine göre, merkezi ergitme bölümünde ergitme yapılır.

1 adet şaft tipi ergitme ve 3 adet devirmeli tip ergitme 24 saat çalışmaktadır. Ergimiş metal degazing işleminden sonra dökümhaneye transfer edilir.

Ergitme yapılan alaşım tipleri:

  • EN AC 46000
  • EN AC 47100
  • EN AC 44300
  • EN AC 43400
  • EN AC 43500
  • Silval-10
  • Silafont36
  • Zamak 3 - 5